Alle collecties
AVG / GDPR
Verwerkersovereenkomst met Online Succes
Verwerkersovereenkomst met Online Succes
Alex Vermeule avatar
Geschreven door Alex Vermeule
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Leestijd: 5 min

Wanneer je met de contacten herkenning en leadnurturing in Online Succes aan de slag gaat, dan zijn wij een verwerker die in opdracht van jouw bedrijf persoonsgegevens verwerkt (een e-mailadres is namelijk een persoonsgegeven). Het is onder de AVG/GDPR wetgeving dan verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Als beheerder vind je deze overeenkomst terug op de AVG / GDPR instellingen pagina onder het kopje Amendement gegevensverwerking. Je kunt de overeenkomst inzien en accepteren via de blauwe knop Accepteer amendement.

Wat is een een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst is een contract dat de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (dit is de partij die instructies geeft over de verwerking van persoonsgegevens - jouw bedrijf dus) sluit met de ‘verwerker’ (degene die in opdracht persoonsgegevens verwerkt - Online Succes in dit geval). Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heette dit overigens een bewerkersovereenkomst. In deze overeenkomst komt een aantal onderwerpen aan de orde:

  • Algemene beschrijving van de aard en duur van de verwerking;

  • Instructies verwerking; alleen op die manier mag er met de persoongegevens worden omgegaan;

  • Geheimhoudingsplicht voor werknemers van de verwerker;

  • Beveiliging (technisch en organisatorisch);

  • Subverwerkers;

  • Privacyrechten;

  • Andere verplichtingen, zoals het melden van datalekken aan de verantwoordelijke;

  • Gegevens verwijderen (na afloop van de diensten);

  • Audits; de verwerker moet bereid zijn hieraan mee te werken.

De meest recente versie van onze verwerkersovereenkomst vind je hier

Heeft jouw bedrijf een eigen verwerkersovereenkomst? Meestal kunnen wij die ondertekenen. Neem hiervoor contact met ons op via ons chat-widget rechtsonder of stuur een e-mail naar support@onlinesucces.nl. Let op: hier zijn kosten mee gemoeid indien wij hier juridisch advies voor moeten inwinnen. 

Wat zijn mogelijke vervolgstappen?

Was dit een antwoord op uw vraag?